مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۴۸

هر آدمی دستِ کم باید جایی داشته باشد که به آن پناه ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.