مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۴۲

صد تا خرگوش کارِ یک اسب را نمی‌کند، صد تا حدس و گمان هم کارِ یک مدرک را نمی‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.