مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۳۹

چیزی که اینها دنبالش هستند چشم‌پوشی مطلق از شخصیتِ فردی است. می‌خواهند فرد هیچ شخصیتی از خودش نداشته باشد. تمامِ همّ و غمشان این است. یعنی خودت نباشی، یا حتی‌المقدور کمتر به هویتِ خودت شباهت داشته باشی. از نظرِ اینها، این بالاترین حدِّ پیشرفت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.