مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۳۸

هیچ کاری نکردن هم خودش یک کار است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.