مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۳۷

اکثرِ این بانیانِ خیر، این پیشوایانِ بشر، برای رسیدن به مقصودشان رودهای خون راه انداخته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.