مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۳۰

من دوست دارم مردم چرت و پرت بگویند. تنها امتیازِ انسان بر سایرِ موجودات همین است. با همین چرت و پرت گفتن است که آدم مآلا به حقیقتْ می‌رسد. من انسان‌اَم چون چرند می‌گویم. تا امروز حتی یک حقیقت کشف نشده که قبلش صدها یا شاید هزار بار چرت و پرتِ محض نگفته باشند، و اتفاقآ این خیلی هم قابلِ تحسین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.