مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۲۹

اصولا پیوتر پتروویچ نسبتِ قُرمساقی را هم در بابِ خود تحمل می‌کرد به شرطی که گوینده این نسبت را با تحسین و ستایش به او می‌داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.