مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۱۹

اگر نیتم خیر است یک جنایت عیبی ندارد. یک کارِ ناصواب می‌کنم، دستم برای صد تا کارِ صواب باز می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.