محلی برای خواندن و به اشتراک گذاشتن بریده کتاب

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۱۶

جنایت، اعتراضی است علیهِ شرایطِ نابسامانِ اجتماعی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.