مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۹

زن‌ها گاهی می‌توانند تا سرحدِ کوری و شیدایی عشق بورزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.