مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۸

آدمی را فقط «به تدریج و با دقتِ نظر می‌شود درست شناخت».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.