مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۶

برای کمک کردن به دیگران، آدم اول باید حقِ آن کار را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.