مرجع بریده کتاب فارسی

شاید بخواهید با من ازدواج کنید! / جیسن رزنتال – بریده ۶

هیچی به خوبی یه صفحه‌ی خالی نیست، می تونی از اول شروع کنی، می تونی هر چیزی بنویسی. تازه! لازم نیست در اِزاش بهایی بپردازی. صفحه‌ی خالی برای یه رؤیا پرداز بهترین جاست، بهترین جا برای رویاپردازی!

اسکات ملوهیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.