مرجع بریده کتاب فارسی

شاید بخواهید با من ازدواج کنید! / جیسن رزنتال – بریده ۱۱

تلاش کرده‌ام به بقیه توضیح بدهم که مرگِ همسر چقدر با سایر ضایعه‌ها فرق دارد. داستانِ چنین غمی با بقیه ضایعه‌ها فرق دارد. وقتی دو نفر به هم می‌رسند و طی زمان زندگی‌ای در کنار هم می سازند، اهمیتِ این کُل، از هر کدامشان به طور مجزا بیشتر است. بنابراین، وقتی همسری فوت می‌کند، ناگزیر بخش‌هایی از وجودِ همسرش که زنده مانده نیز می‌میرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.