مرجع بریده کتاب فارسی

یک عاشقانه‌ی آرام / نادر ابراهیمی – بریده ۳۳

نیکبختیِ شخصی، بدون قدم برداشتنی جدّی جهت فراهم آوردن نیکبختی همگانی، چیزی است احمقانه، بی‌دوام، و مصرفی؛ سعادتی که مخصوص طبقه‌ی مرفّهِ بدون مغز و عاطفه و مسئولیت؛ که تازه، سعادت هم نیست؛ لذتی است همانند لذتِ نشخوارکنندگان، زمانی که در چمنزاری، زیرِ درختی، می‌لَمَند و به آسودگی نشخوار می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.