مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۵۲

نکته مهمتر در مورد عشق؛ ایمان به عشق خویشتن، به توانایی خود برای ایجاد عشق در دیگران، و به پایداری و استواری در عشق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.