مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۴۰

سالیوان بیان دیگری از عشق دارد مبنی بر اینکه عشق وقتی آغاز می‌شود که آدمی احساس می‌کند، دیگری درست به اندازه خودش نیازمند اهمیت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.