مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۳۶

شخصی که معتقد به خداست حتی اگر مانند مؤمنین زندگی نکند، بر کسی که باخدا زندگی کند ولی به او اعتقاد نداشته باشد، احساس برتری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.