مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۳۲

کالون عشق به خود را نوعی طاعون می دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.