مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۳۱

باور عمومی بر این است که هر چه دوست داشتن دیگران فضیلت است، دوست داشتن خود گناه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.