مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۲۵

وقتی که مالکیت خصوصی به وجود آمد، و قرار شد یکی از پسرها وارث دارایی شخصی باشد، پدر جستجو به دنبال پسری را آغاز کرد که بتواند ثروتش را به او بسپارد. طبیعتاً از نظر پدر بهترین پسر آن بود که بتواند جانشین خوبی برایش باشد، یعنی پسری که از همه بیشتر شبیه خودش باشد، و سرانجام این پسری بود که پدر بیشتر دوستش داشت. عشق پدرانه عشق بی قید و شرط نیست. اساس آن این است که «من تو را دوست دارم، برای اینکه انتظارات مرا برآوری، برای اینکه وظایفت را انجام دهی، برای اینکه شبیه منی.» عشق مشروط پدرانه نیز، مانند عشق بی قید و بند مادرانه، یک جنبه منفی و یک جنبه مثبت دارد. اگر فرزند مطابق انتظارت پدر رفتار نکند عشق زایل می شود. در طبیعت عشق پدرانه این حقیقت مستتر است که اطاعت فضیلتی مهم و نافرمانی گناهی بزرگ است که کیفرش باز پس گرفتن عشق است. از آنجا که عشق او مشروط است، پس من می‌توانم با کوشش خود آن را به دست بیاورم، می‌توانم برای آن زحمت بکشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *