مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۲۲

انسان بالغ کسی است که فقط طالب حاصل کوشش های خویش است؛ پندارهای خودپرستانه‌ی علم مطلق و قدرت مطلق را از یاد برده است، و به فروتنی ناشی از قدرت باطنی دست یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.