مرجع بریده کتاب فارسی

هنر عشق ورزیدن / اریک فروم – بریده ۱۱

دیکتاتورها برای ایجاد اتحاد از تهدید و ترس استفاده می‌کنند و دموکرات ها از تبلیغ و تشویق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.