مرجع بریده کتاب فارسی

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۱۷

اگر بی‌شعورها عاشق می‌شوند فقط به یک دلیل است، می‌خواهند در هیچ چیز کم نیاورند، از جمله عشق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.