مرجع بریده کتاب فارسی

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۲۲

سراسر زندگی آدم بی‌شعور عشق ورزیدن است، منتها به خودش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.