مرجع بریده کتاب فارسی

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۱۸

مشکل درمان بی‌شعوری این است که آدم بی‌شعور معمولا قبول نمی‌کند که بی‌شعور است. اگر هم عاقبت این واقعیت را به تدریج قبول کند، باز تمایل دارد که تقصیر آن را به گردن دیگران بیندازد. از این رو، صرفِ درمانِ رفتارهای آشکارا وقیحانه و تهدیدآمیزِ بی‌شعورها کافی نیست. چنین تلاش‌هایی فقط منجر به تولید نوع آب‌زیرکاه تر و حرفه‌ای تری از بی‌شعورها می‌شود که در مقابل هر نهی و اعتراض مصونیت خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.