مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۵۷

نیاز درونی، خواستار آن است که معشوق ما را بدون در نظر گرفتن محاسن ظاهریمان، و فقط برای جوهر وجودمان تحسین کند، و آماده باشد همان عشقی را عرضه کند که گفته می‌شود میان پدر و مادر و فرزندان وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.