مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۵۲

شاید در تعریف بلوغ بتوانیم بگوییم، قابلیت آنکه به افراد، چیزی را که مستحق‌اش هستند، زمانی که استحقاق‌اش را دارند بدهیم، و احساساتی را که ( به خودمان تعلق دارند و) باید کنترل شوند، از آن‌هایی که باید بلافاصله نسبت به برانگیزاننده‌اش معطوف شود جدا کنیم، نه آنکه صبر کنیم و بر سر بی‌گناهِ از راه رسیده‌ای خالی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.