مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۵۰

مشکل نیاز داشتن به دیگران، برای مشروعیت بخشیدن به وجود خودمان، این است که همیشه محتاج آنیم که هویت «صحیحی» که ما را با آن شرح می دهند، حفظ کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.