مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۴۶

پروست: زنان زیبای کامل را باید به مردان بدون تخیل واگذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.