مرجع بریده کتاب فارسی

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۳۹

مونتنی: در عاشق بودن، نیازی افسارگسیخته به چیزی که از ما می گریزد، وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.