مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 26 شهریور 1400

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۵۷

نیاز درونی، خواستار آن است که معشوق ما را بدون در نظر گرفتن محاسن ظاهریمان، و فقط برای جوهر وجودمان تحسین کند، و آماده باشد همان عشقی را عرضه کند که گفته می‌شود میان پدر و مادر و فرزندان وجود

ادامه نوشته

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۵۴

وقتی مطمئن نیستیم کجا می‌رویم، می‌توانیم زیر لوای آرامش‌بخش تجزیه و تحلیل آن‌هایی که بیرون گود ایستاده‌اند و فقط به تداوم رابطه آگاهند پنهان شویم، بدون آنکه بدانند در رابطه ما هیچ چیز مصون از تعرض نیست.

ادامه نوشته