مرجع بریده کتاب فارسی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۵۵

(گفتگوی کافکا با ماکس برود ۱۹۱۳-۱۹۱۴)

باید در درون تاریکی نوشت، مثل نوشتن در تونل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.