مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 27 مرداد 1400

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۵۴

(یادداشت – ۱۵ دسامبر ۱۹۱۰) تقریباً هر کلمه‌ای که می‌نویسم مناسب کلمه دیگر نیست، صامت ها را می‌شنوم که مثل حلبی به یکدیگر ساییده می‌شوند و مصوت ها چون سیاهپوستانِ یک نمایش، آوازش را می خواند. تردیدهای من در دایره‌ای

ادامه نوشته