مرجع بریده کتاب فارسی

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۴۲

اشتیاق حقیقی نسبت به جنگ در بین اعضای حزب و خصوصا بخش مرکزی آن، یافت می‌شود. آن‌ها که بهتر از هر کس می‌دانند فتح دنیا غیر عملی است، بیش از همه به آن اعتقاد دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.