مرجع بریده کتاب فارسی

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۳۷

از دیدگاه طبقه‌ی ضعیف، تمام تغییرها در طول تاریخ فقط به تغییر نام اربابان آن‌ها ختم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.