مرجع بریده کتاب فارسی

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۱۸

اگر امیدی وجود داشته باشد، به طبقه کارگر است. آن‌ها تا به آگاهی نرسند طغیان نخواهند کرد، و تا طغیان نکنند به آگاهی نخواهند رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.