مرجع بریده کتاب فارسی

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۱۷

بدترین دشمن انسان سیستم عصبی خود اوست . هیجانات درونی در هر لحظه ممکن است خود را به صورتی مشخص آشکار سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.