مرجع بریده کتاب فارسی

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۱۶

جرایم فکری منجر به مرگ نمی شوند، جرایم فکری خودِ مرگ هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.