مرجع بریده کتاب فارسی

صدای بال سیمرغ / عبدالحسین زرین‌کوب – بریده ۹

[عطار] در جایی کاف کفر را از فای فلسفه بهتر می‌یابد و به صراحت اعلام می‌کند که تا انسان از حکمت یونانیان فرد نشود در حکمت دینی مرد نشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.