مرجع بریده کتاب فارسی

صدای بال سیمرغ / عبدالحسین زرین‌کوب – بریده ۲۱

بگذار کسانی که در رؤیای نفت و خون و دلار غوطه می‌خورند ، هر چه دلشان می‌خواهد درباره‌ی اندیشه ترقی بازگویند . در‌ واقع دنیا نه با عصر روحانی تو [عطار] پایان یافت ، نه با عصر بی‌روح ما پایان می‌پذیرد . آنکس که چشم بینا دارد طلوع یک صبح روحانی را در افق های دوردست می‌تواند مشاهده کند . صدای بال سیمرغ هم از دوردست ها طنین دارد و دنیای بی‌روح عصر ما برای آنکه باقی بماند به جستجوی روح برخواهد خاست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.