مرجع بریده کتاب فارسی

صدای بال سیمرغ / عبدالحسین زرین‌کوب – بریده ۱۰

هیچ‌کس به قدر مرد فلسفی از شرع نبی دور نیست و فلسفه با شرع مقابل و پشتاپشت است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.