مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۹

چارلز داروین : «نادانی بیش از دانش موجب اعتماد به نفس خواهد شد».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.