مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۷

اگر دانش یک قدرت است، پس آگاهی از نادانسته ها نیز نشانه‌ی خرد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.