مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۵

قدرت ذهنی هیچ تضمینی برای چابکی نیست. هر چقدر هم ذهنتان قدرتمند باشد ، فقدان انگیزه برای تغییر ذهنیت باعث می‌شود که فرصت های فراوان تجدید نظر را از دست بدهید. تحقیقات نشان می‌دهد که هر قدر نمره بالاتری در تست هوش داشته باشید ، احتمالش بیشتر است که اسیر کلیشه ها شوید، زیرا الگوها را سریع‌تر از دیگران تشخیص می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.