مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۵۰

وقتی خود را وقف یک برنامه کنیم و اوضاع مطابق انتظارمان پیش نرود ، عموما تجدید نظر اولین راهکاری نیست که به ذهن‌مان می رسد. بلکه بیشتر روی همان برنامه اصرار خواهیم کرد و منابع بیشتری به پای آن می ریزیم. این رویکرد را تشدید تعهد می نامند. علت وقوع تشدید تعهد این است که همواره به دنبال دلیل‌تراشی هستیم تا باورهای پیشین خود را توجیه کنیم و از این طریق حافظ عزت نفس‌مان باشیم، نگذاریم ذهنیت دیگران نسبت به ما تغییر کند و مهر تاییدی بر تصمیمات پیشین‌مان بزنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *