مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۴۹

اگر موقعیت‌یاب‌مان روی یک هدف بخصوص و ثابت فیکس شود، شاید مسیرهای صحیح به سمت یک مقصد نادرست را طی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.