مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۴۲

یکی از درس‌های اساسی سوگیری مطلوبیت، این است که انگیزه‌های ما باورهایمان را می سازند. چیزهایی را باور خواهیم کرد که میخواهیم باورشان کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.