مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۲۷

بحث صادقانه یعنی اینکه هر دو چراغ برداریم و خار و خاشاک داخل چشم همدیگر را دربیاوریم تا بهتر از قبل مسائل پیش رویمان را ببینیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.