مرجع بریده کتاب فارسی

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۲۱

جورج کاستانزا : «اگر چیزی را باور کنید دیگر دروغ نیست.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.